Frontpage > About IWGIA > Membership > Terms and conditions

Terms and Conditions


General

As a member of IWGIA, you can choose to pay your membership on a monthly or yearly basis.

Annual membership costs 30 EUR. Membership will take effect on the day that IWGIA receives your  first payment. You will receive an email confirming your membership on that day. Your membership will renew automatically unless IWGIA receives notice of termination,  and the annual membership fee will therefore be withdrawn from your account each year.

The price of monthly membership is optional but must be at least 4 EUR. When you sign up for monthly membership, the first payment will be withdrawn from your account on the first day of the following month. Your membership will renew automatically and payments will stop only once IWGIA has received notice of termination.


Payment and security

Payments can be made by credit card (Visa, MasterCard, American Express, Maestro or JCB). When registering for membership, please enter your credit card number [1], expiry date [2] and card verification data (on the back of your card)[3] into the payment form.

Credit card data is encrypted by SSL connection. SSL is a protocol that encrypts your information so that it can be sent securely over the Internet. All credit card transactions are handled by our partner, DIBS, to guarantee fast and secure payments.

Payment can also be made direct to IWGIA’s bank account at Sydbank, registration sort code 7031 and account number: 1011616. If you choose this option, please clearly indicate your name, address, postal code/town and country in the transfer.

In order to administer memberships and collect payments, IWGIA holds personal information about its members. This information includes: first name and surname, address, e-mail address and type of membership. This information is held in IWGIA’s membership database. A member may access their own record by contacting IWGIA. Credit card details will be handled ONLY by DIBS, and this information will not be held in IWGIA’s database.

The personal information that is collected by IWGIA will not be disclosed to any third party. However, sharing of information may occur without consent when there is a public interest concern. This includes situations where concerns for the safety of an individual member surpass the need to protect that member’s personal information.


Confirmation of membership

Once IWGIA has received payment, a confirmation email will be sent to the member’s email address. This email is confirmation that the membership is now current.


Returns

You have the right to a 14-day cooling off period regarding your membership. The 14-day period within which you may cancel your membership payment will become effective on the day that the confirmation email is received.


Obligations of the credit card holder

A member undertakes to pay his or her membership fee  on a monthly or yearly basis. Once  a payment has been made, membership will therefore run for either one month or one year. As membership is renewed automatically, payments will continue to be withdrawn until the member terminates their membership.

Members must notify IWGIA if there is any change in the credit card details used for payments, must give written notice if they wish to terminate their membership, and must contact IWGIA in case of any irregularities in payments.

Procedure for renewal and deletion of card authorization

If the credit card used for payment of monthly/annual membership expires or if the credit card authorization should expire for any other reason, a re-authorization of the credit card must take place.

To re-authorize your credit card, please contact IWGIA’s secretariat by email at Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. or by phone at +45 35 27 05 00. IWGIA will then send you an eight-digit code along with detailed instructions on how to register a new credit card to an existing membership. The eight-digit code should be entered into the form on IWGIA’s webpage. Once the code has been entered, you will be redirected to an SSL-encrypted form hosted by our partner, DIBS, where you will be able to re-authorize your new credit card.


Unsubscribe

Members always have the option of terminating their membership.

If the membership is on a monthly basis, payments will stop at the end of the month in which IWGIA has received notice of termination.

If the membership is on an annual basis, the membership will continue to run the full year (as from the last payment date). Membership will terminate at the end of that year and payments will stop.

Should you wish to terminate your membership, please contact IWGIA by email at Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Handelsbetingelser


Generelt

Som medlem af IWGIA kan man vælge at betale månedligt eller årligt.  Årligt medlemskab koster 30 EUR eller 225 DKK og medlemskabet træder i kraft samme dag som IWGIA modtager din betaling og bekræftelses e-mailen er afsendt. Medlemskabet er løbende hvilket vil sige at medlemsskabsgebyret trækkes samme dato i følgende kalenderår indtil medlemskabet opsiges. Prisen for månedligt medlemskab er valgfri, men er minimum 4 EUR eller 30 DKK. Vælger man at betale medlemskab månedligt betales medlemskabet efter indmelding pr. næst komne måneds første dag. Medlemsskabsgebyret trækkes derfor hver den første i måneden. 


Betaling og sikkerhed 

Betaling af medlemskab kan ske ved brug af kreditkort (Visa kort, MasterCard, American Express, Maestro eller JCB). Ved betaling indtastes kortnummer [1], udløbsdato [2] samt kontrolcifre [3] i betalingsformularen.Data, som sendes i forbindelse med brug af betalingskort krypteres via en SSL-forbindelse.  Alle kreditkorttransaktioner håndteres af vores partner DIBS for at garantere hurtig og sikker betaling.

Betaling af medlemskab kan også ske til IWGIA’s bankkonto i Sydbank, Reg.: 7031 kontonr.: 1011616 med tydelig angivelse af navn, adresse og postnr./by. 

I forbindelse med betaling af medlemskab indsamler IWGIA en række personoplysninger. De oplysninger som registreres, er: For- og efternavn, adresse, e-mailadresse, samt type af medlemskab. Disse oplysninger bliver opbevaret i IWGIA’s medlemsregister. Ved henvendelse vil et medlem til hver en tid kunne få oplyst egne registrerede oplysninger.  Oplysninger vedrørende betalingskort registreres KUN hos DIBS og overføres ikke til IWGIA’s medlemsregister.

De personoplysninger der bliver indsamlet og opbevaret af IWGIA, videregives ikke til tredjemand. Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. 

Bekræftelse af medlemskab

Når betalingen af medlemskabet er gået igennem sender IWGIA en bekræftende e-mail til den registrerede e-mailadresse. Herefter er medlemskabet trådt i kraft.

Fortrydelsesret

I forbindelse med tegning af et medlemskab, er der 14 dages fortrydelsesret. Fristen for ortrydelsesesret starter fra den dag medlemmet via e-mail modtager bekræftelse på indmelding.

Korthavers forpligtelser og hæfteforhold

Medlemmer forpligter sig til at betale abonnement pr. måned eller pr. år. Når en betaling er gennemført vil medlemskabet løbe til næst komne måned eller et år frem. Medlemmer forpligter sig til at give besked om ændringer i oplysninger vedrørende betalingskort, til at give skriftlig besked ved ønsket om udmelding samt at kontakte IWGIA hvis der er uregelmæssigheder eller uoverensstemmelser i forbindelse med betaling af medlemskab. 

Proceduren for fornyelse og sletning af kortautorisation 

Hvis betalingskortet, der benyttes til at betale årligt/månedligt medlemsgebyr, udløber eller hvis autorisationen af kortet af anden årsag udløber, skal der foretages en ny autorisation af et betalingskort. Proceduren for dette er at kontakte IWGIA’s sekretariat via e-mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller via telefon +45 35 27 05 00. Herefter sender IWGIA en 8 cifret kode samt udførlige instruktioner til hvordan det nye betalingskort registreres. Den 8 cifrede kode indtastes via www. iwgia.org, når koden aktiveres ledes man til en SSL-krypteret DIBS-formular hvor registrering af det nye betalingskortskort finder sted.

Opsigelse af abonnement

Medlemmer kan til en hver tid opsige deres medlemskab.  Er der tale om et månedligt medlemskab vil betalingen stoppe ved udgangen af måneden. Er der tale om opsigelse af et årligt medlemskab vil medlemskabet løbe året ud (fra sidste betalingsdato), hvorefter betalingen vil stoppe og medlemskabet vil være ophørt.  For at opsige et medlemskab kontaktes IWGIA via e-mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.