Frontpage > News > Search news

IWGIA søger regnskabs- og administrationschef

July 9 2015

Som regnskabs- og administrationschef indgår du i den daglige ledelse og bliver ansvarlig for den daglige administration og drift. Du får ledelsesansvaret for p.t. 2 medarbejdere og refererer til direktøren i det daglige arbejde.

Ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Ansvarlig for økonomistyring, såsom forecasts og opfølgning, likviditetsstyring m.v.
 • Ansvarlig for budgetlægning og -opfølgning samt løbende regnskabsrapportering for projekter og IWGIA’s drift
 • Forestå forberedelse til revision og udarbejdelse af projektregnskaber m.v.
 • Ansvarlig for økonomi- og ressourcestyring
 • Ansvarlig for udarbejdelse af ledelsesinformation og økonomisk information til bestyrelsen
 • Deltagelse i fundraising og udarbejde budgetter til nye fondsansøgninger
 • Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af administrative procedurer, inkl. i relation til projektarbejdet
 • Ansvarlig for administrationen af sekretariatet som sådan
 • Varetagelse af finansiel monitorering af partnerorganisationer

Vi forventer at:

 • Du har solid erfaring med økonomistyring og administration
 • Du giver den nødvendige sparring og overblik over økonomien til ledelsen og programkoordinatorerne
 • Du er med til at drive og videreudvikle organisationen inkl. fundraising
 • Du er professionel og engageret i IWGIA's arbejde og formål
 • Du vil være i stand til at prioritere og skabe overblik
 • Du ser løsninger frem for forhindringer og har en pragmatisk tilgang til stort og småt
 • Du er selvkørende og din stil inddragende og motiverende
 • Du har ledelseserfaring
 • Du er indstillet på en vis grad af rejseaktivitet

Du må meget gerne have kendskab til NGO- verdenen.

Din profil og faglige kvalifikationer:

 • Du har en relevant uddannelse inden for regnskab/økonomi
 • Du har erfaring med lignende typer opgaver - gerne fra NGO-verdenen
 • Hands on-erfaring med regnskab og økonomistyring og rapportering er et krav
 • Gerne kendskab til økonomisystemet Axapta
 • Du kan arbejde på engelsk og præsentere budget og regnskaber for den internationale bestyrelse på engelsk

Ansøgning og ansøgningsfrist:

Ansøgning sendes til IWGIA på mail: position@iwgia.org inden den 10. august 2015.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesmedlem Karen Bundgaard Andersen, tlf. 2751 5759 i uge 31.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.


Om International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)

Det internationale sekretariat har 13 medarbejdere og et årligt program- og projektbudget på ca. 30 millioner kr. IWGIA har 3–årige rammeaftaler med DANIDA og implementerer derudover en række programmer finansieret af andre donorer.