• Vi forsvarer oprindelige folk

  Vi forsvarer oprindelige folk

  Vi fokuserer på at forsvare oprindelige folks jordrettigheder, fremme inddragelse i klimahandling og deltagelse i lokale og internationale beslutningsprocesser.

IWGIAs fokusområder

Vi arbejder for at forsvare oprindelige folks jordrettigheder samt at styrke deres inddragelse i klimahandling og deltagelse i lokale såvel som internationale beslutningsprocesser.

Jordrettigheder

Når oprindelige folk mister deres jord, er de truet på deres overlevelse. IWGIA styrker oprindelige folk i at realisere selvstyre og selvstændighed og taler for at sikre kollektive jordrettigheder. Læs mere her.

 • Selvstyre

  Selvstyre

  Det fundamentale princip af selvbestemmelse fører til territoriel selvstyring.
  Grønlands selvstyre har inspireret Latin Amerikas selvstyrede territorier.

  Læs mere

 • Kollektive landrettigheder

  Kollektive landrettigheder

  Oprindelige folk deler ofte kollektive landrettigheder,
  men ejerskabet af land er ikke ordenligt dokumenteret eller officielt anerkendt.
  Derfor er oprindelige folks land sårbar overfor udvinding af naturressourcer.

  Læs mere

 • Land grabbing

  Land grabbing

  Land grabbing underminerer den økonomiske sikkerhed, sociokulturelle sammenhæng
  og menneskelige værdighed blandt oprindelige folk i hele verden.
  At miste land er det samme som at miste kultur, historie og identitet.

  Læs mere

 • Selvstyre
 • Kollektive landrettigheder
 • Land grabbing

Globale forhandlinger

Fremtiden for oprindelige folk er afhængige af, at de bliver inddraget i beslutnigner, der har betydning for deres liv. IWGIA er med til at give oprindelige folk adgang til FN og få gavn af de forskellige menneskerettighedsmekanismer. Læs mere her.

 • Inddragelse i globale forhandlinger

  Inddragelse i globale forhandlinger

  Beskyttelsen af oprindelige folks rettigheder afhænger af de er inkluderet i processer som påvirker deres liv og fremtid.
  IWGIA støtter oprindelige folk i at få adgang og drage nytte af FN og globale agendaer.

  Læs mere

 • Regionale menneskerettighedsmekanismer

  Regionale menneskerettighedsmekanismer

  I hele verden opretter oprindelige folk organisationer.
  IWGIA har promoveret inklusionen af oprindelige folks rettigheder i
  Inter-American Comission on Human Rights (IACHR) og African Comission on Human and Peoples' Rights (ACHPR).

  Læs mere

 • Forbinde det lokale og det globale

  Forbinde det lokale og det globale

  At forbinde internationale forpligtigelser og national lovgivning er en af oprindelige folks største udfordringer.
  IWGIA opbakker oprindelige folk til at bringe deres relevante sager videre i international fora og leverer dokumentation for at støtte deres sag.

  Læs mere

 • Inddragelse i globale forhandlinger
 • Regionale menneskerettighedsmekanismer
 • Forbinde det lokale og det globale

Klimahandling

Oprindelige folk er særligt hårdt ramt af klimaforandringerne. IWGIA styrker, at oprindelige folk bliver inkluderet, når der forhandles og besluttes om klima lokalt og globalt. Læs mere om klimahandling

 • Global klimahandling

  Global klimahandling

  Parisaftalen og de globale mål skaber nye muligheder for oprindelige folk.
  IWGIA støtter at oprindelige folks viden, erfaringer og rettigheder vil blive
  inkluderet i den internationale klimahandling.

  Læs mere

 • Inklusion i klimahandlinger

  Inklusion i klimahandlinger

  Oprindelige folk lever i de områder i verden med størst biodiversitet og er afhængige af de eksisterende økosystemer.
  Klimaforandringer forstyrrer oprindelige folks levevis og ødelægger deres levebrød.
  Derfor bør oprindelige folk blive hørt og inkluderet i de nationale klimahandlinger.

  Læs mere

 • Respekt for naturen

  Respekt for naturen

  Oprindelige folk med deres traditionelle viden fører en livsstil der er mere skånsom for klimaet.
  Mange af verdens økosystemer og mest biodiverse områder bliver beskyttet og plejet af oprindelige folk.
  Deres bidrag til at dæmpe klimaforandringer bør anerkendes og respekteres.

  Læs mere

STAY CONNECTED

Om IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - er en global menneskerettigheds-organisation, der er dedikeret til at fremme, beskytte og forsvare oprindelige folks rettigheder.

Indigenous World

IWGIA's globale rapport, the Indigenous World, giver et overblik over situationen for oprindelige folk i hele verden. Download her.

Kontakt IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3. sal
DK 1422 København 
Danmark
Telefon: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Information: Vi bruger cookies og tilsvarende teknologier

Læs mere

Jeg accepterer