Jordrettigheder

Når multinationale firmaer og stater tager jord fra oprindelige folk, tager de ikke alene deres livsgrundlag, men også deres værdighed og identitet fra dem. IWGIA arbejder for, at oprindelige folk bliver i stand til at forsvare deres jord og territorier, at deres jordrettigheder bliver anerkendt og respekterede, og at de opnår selvstyre.

Det er en David mod Goliat-kamp, når oprindelige folk sætter sig op imod firmaer, stater, magtfulde individer og dominerende grupper og militær, der indtager deres jord. Kampen foregår dagligt mange steder i verden i takt med at den globale efterspørgsel på landbrugsjord, råstoffer og grøn energi stiger. Samtidig forpligter regeringer sig på økonomisk vækst og liberalisering af handel, mens virksomheder er på jagt efter profitable investeringer.

Det har skubbet grænserne for, hvor langt stater og virksomheder går for at erhverve sig jord. Oprindelige folks fredelige protester bliver i stigende grad mødt med vold, undertrykkelse og endda mord. Handel med jord mellem stater og virksomheder sker oftest, uden at de oprindelige folk bliver hørt,  inddraget eller giver deres samtykke.

De oprindelige folk bliver i mange  tilfælde tvunget til at flytte for at gøre plads til minedrift, olie- og gasudvinding, skovhugst eller biobrændselsproduktion, store infrastruktur- og dæmningsprojekter og vindmølleparker.
 
Naturbevaringsprojekter, nationalparker og konserveringsområder fordriver også oprindelige folk. Naturparkerne mener, at oprindelige folk skaber miljøødelæggelse og truer dyrebestandene, men oprindelige folk har i århundreder netop værnet om og beskyttet naturen.

Alle disse overgreb dokumenterer IWGIA løbende, mens vi også analyserer baggrunde og kontekster for konflikter mellem stater, virksomheder og oprindelige folk.  

For at forhindre landgrabbing, overtagelse af oprindelige folks jord og krænkelse af deres menneskerettigheder støtter IWGIA, at oprindelige folk bliver i stand til at tale og advokere deres egen sag, og at de får sikret deres individuelle eller kollektive ret til deres jord

Dette kan være i form af juridiske papirer – skøder på jord – lovgivning om kollektive jordrettigheder eller i form af selvstyre, som giver oprindelige folk fuld kontrol over deres territorium.

STAY CONNECTED

Om IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - er en global menneskerettigheds-organisation, der er dedikeret til at fremme, beskytte og forsvare oprindelige folks rettigheder.

Indigenous World

IWGIA's globale rapport, the Indigenous World, giver et overblik over situationen for oprindelige folk i hele verden. Download her.

Kontakt IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3. sal
DK 1422 København 
Danmark
Telefon: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Information: Vi bruger cookies og tilsvarende teknologier

Læs mere

Jeg accepterer