Om IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - er en global menneskerettighedsorganisation dedikeret til at promovere, beskytte og forsvare oprindelige folks rettigheder.

IWGIA har siden 1968 samarbejdet med oprindelige folks organisationer og internationale institutioner for at promovere anerkendelse og realisering af oprindelige folks rettigheder.

Det startede i Amazonas...

IWGIA blev grundlagt i 1968 af antropologer, som var stærkt bekymrede over den igangværende etniske udrensning af folk i Amazonas. Formålet var at etablere et netværk af forskere og menneskerettighedsaktivister til at dokumentere oprindelige folks situation og arbejde for at forbedre deres rettigheder.

I dag er oprindelige folk fra hele verden en del af IWGIA's globale netværk. Vores fokus er stadig på at dokumentere, styrke og tale for oprindelige folks sag.

  • DOKUMENTATION

    Vi følger og dokumenterer status for oprindelige folks rettigheder. Vi skriver rapporter, udgiver bøger og samler bekræftet information for at bekæmpe krænkelser af menneskerettigheder.
  • EMPOWERMENT

    Vores partnerskaber med lokale organisationer engagerer og styrker oprindelige folk. Vi bidrager til at opbygge stærke organisationer, netværk og vidensdeling på tværs af verdensdele.
  • FORTALERVIRKSOMHED

    Vi taler for oprindelige folks rettigheder på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Målet er at bygge bro mellem internationale erklæringer, principper, lokal lovgivning og politiske beslutninger.

Vores mission

Vi arbejder for en verden, hvor oprindelige folks stemme bliver hørt og deres rettigheder realiseres.

Vores vision

En verden, hvor alle oprindelige folk drager nytte af deres rettigheder og bliver hørt i beslutninger, som påvirker deres liv. Vi arbejder for at sikre en verden, hvor oprindelige folk kan opretholde og udvikle deres samfund baseret på deres egne praksisser, prioriteter og visioner.

Vores værdier

Integritet - Uafhængighed - Innovation - Respekt

Partnerskaber 

I samarbejde med vores partnere udvikler og implementerer vi aktiviteter og projekter for oprindelige folks organisationer og institutioner, så vi kan bygge bro mellem lokale, regionale og internationale krav. 

Vi bidrager til. at oprindelige folks stemme bliver hørt ved at facilitere deres deltagelse i FN-systemet og i nationale dialoger. Vores langvarige partnerskab med oprindelige folks organisationer og menneskerettighedsinstitutioner har skabt et globalt netværk som inspirerer til forandring gennem udveksling af gode praksisser og erfaringer.

Ledige stillinger

Vi opslår alle stillinger via vores engelske hjemmeside, som du kan finde her >>

STAY CONNECTED

Om IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - er en global menneskerettigheds-organisation, der er dedikeret til at fremme, beskytte og forsvare oprindelige folks rettigheder.

Indigenous World

IWGIA's globale rapport, the Indigenous World, giver et overblik over situationen for oprindelige folk i hele verden. Download her.

Kontakt IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3. sal
DK 1422 København 
Danmark
Telefon: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Information: Vi bruger cookies og tilsvarende teknologier

Læs mere

Jeg accepterer