• Home
  • News
  • Dette skal du vide om safari og oprindelige folk

Dette skal du vide om safari og oprindelige folk

Hen over sommeren, midt i turistsæsonen, er der alt andet end feriestemning på safarisletterne i det nordlige Tanzania.

Det handler om retten til jord. Om oprindelige folks levesteder, der bliver udfordret af kapitalinteresser. Disse interesser er blandt andre turisme- og jagtindustrien, lyder det fra Forest Peoples Programme i en udtalelse fra 19. juli 2022.

I dag, tirsdag den 9. august er det International Dag for Oprindelige Folk. Det er på sin plads at fejre mange sejre, ikke mindst de, der er opnået gennem brug af FN-konventionen om oprindelige folks rettigheder UNDRIP, der i 15 år har været et brugbart værktøj for f.eks. at sikre oprindelige folk en stemme, når der bliver planlagt store anlægsprojekter på deres områder.

Men nu her, lige i udkanten af sommerferien er det også en anledning til at sætte fokus på de overtrædelser af oprindelige folks rettigheder i populære safari- og jagtområder, som bliver forklædt i pæne ord om naturbevarelse og beskyttelse af biodiversitet.

I Tanzania er den fysiske kamp om jorden i gang. Masaier bliver tvunget væk fra deres områder fordi den tanzanianske regering vil lave ’rene’ naturområder. Den 8. juni rykkede en styrke på mange hundrede bevæbnede vagter, politi og militær i Loliondo i det nordlige Tanzania for at sætte handling bag den bebudede udvidelse af conservation-området. Der er meldinger om voldelige overgreb og dyb bekymring hos masaierne. Landsbyer får 24 timer til at flytte og masaier bliver fængslet i flæng. Pr. den 19. juli 2022 var over 2000 personer flygtet ind i Kenya. Den 24. juni 2022 sendte en lang række internationale forskere som arbejder i Tanzania et åbent brev til regeringen. Det samme har både FN og Den Afrikanske Menneskerettighedskommission. IWGIA udgav ligeledes en Urgent Alert om situationen den 13. juni 2022.

Præmissen om at oprindelige folk som masaierne skulle være i vejen og til fare for naturen er dog forfejlet og tvangsforflytningerne skaber store problemer for mange mennesker, som pludselig skal passe ind i områder, hvor der bor andre eller hvor der måske ikke er nok jord til masaiernes kvæg. Dette skaber konflikter og fattigdom. Det er, udover de praktiske problemstillinger, som masaierne kommer til at stå i når de forflyttes, en overtrædelse af deres rettigheder ifølge FN-deklarationen UNDRIP.

Alligevel er dagligdagen i og omkring masaiernes områder en evig grænsekamp, hvor myndighederne hele tiden forsøger at udvide nationalparker og andre “conservation areas” ind i de områder, som masaierne bebor. Dette fører til konflikter, tvangsforflytninger og overgreb, og der er mange eksempler på, at masaier er blevet truet, tævet, arresteret og frataget deres kvæg, hvis de protesterer eller bevæger sig ind i conservation-områder.

Danwatch beskrev i en artikel i april 2022 hvordan en række danske rejseselskaber som arrangerer safariture til parkerne, som samtidig er masaiernes områder, ikke forholder sig aktivt til denne problemstilling. Det er specifikt parken Ngorongoro Conservation Area, som både er nationalpark og bosted for masaierne. Som danske rejseselskaber med rejser i de berørte områder i Tanzania argumenterer de for, at forflyttelserne er en politisk sag, som de ikke har indflydelse på. Men når man som virksomhed ’bruger’ en ressource, hvad end det er arbejdskraft eller et fysisk sted til at lave sin indtjening, så er man underkastet OECDs retningslinjer for ansvarlig virksomhedsførese. Man må ikke tjene sine penge på grundlag af udnyttelse eller overtrædelse af andres rettigheder. Skulle det ske at man, som i dette tilfælde, pludselig via sin forretning er en part i en sag, hvor menneskerettigheder bliver overtrådt, skal man reagere. Man er naturligvis ikke ansvarlig for den tanzaniske regerings politik, og forventes ej heller at løse problemet. Men man bør stadig sige fra. Den, der tier, samtykker.

 Det er samtidig vigtigt at bemærke, at et par af rejseselskaberne i artiklen netop har ladet deres stemme høre og har brugt deres kontakter i den internationale rejsebranche til at udtrykke deres uenighed med beslutningen om forflyttelserne. Det er et fint eksempel på, hvordan CSR, Corporate Social Responsibility, bør løftes. Det er, når en virksomheds kerneområde er genstand for overtrædelser, at man skal handle.

Beskyttelse af biodiversitet

Det vigtigste argument, som bruges i sagen om forflyttelserne, er beskyttelsen af natur, dyreliv og biodiversitet. Det bliver set som en trussel mod naturen og biodiversiteten, at masaierne og deres kvæg bebor områderne.

Naturbevarelse, biodiversitet og oprindelige folk er ellers en velbeskrevet sammenhængende enhed. Det gælder også for masaierne i Tanzania. Overbevisningen om at oprindelige folk ikke passer sammen med natur er ikke bare forfejlet. Den er direkte farlig, både for naturen og for oprindelige folk. Oprindelige folk udgør 6% af verdens befolkning. Men de har ansvaret for 25% af verdens naturressourcer. De er afhængige af deres traditionelle landområder og naturressourcer og passer derfor godt på disse ressourcer. Hvis de forvises, står de uden et helt afgørende grundlag for deres livsførelse. Ved ikke at måtte bruge skove, savannen og andre ikke-dyrkede områder som madkammer bliver de tvunget til andre områder, hvilket kan føre til konflikter, eller de bliver tvunget til at overgå til lønarbejde, oftest under elendige forhold i dårligt betalte jobs som f.eks vagtmænd i byerne. Der er per se intet i vejen med lønarbejde. Men når nu oprindelige folk lever langt mere i pagt med den natur, vi så desperat (burde) forsøge at redde, så er det en blindgyde at tvinge dem i den retning.

Fakta:

I Tanzania er det både i området Ngorongoro og Loliondo, at masaierne er trængt. Samlet risikerer op mod 150.000 masaier at blive tvangsforflyttet.

Masaier er ikke anerkendt som et oprindeligt folk i Tanzania. De er officielt identificeret som pastoralister, hvilket teknisk set er korrekt. Men i mangel på anerkendelse som oprindelige folk er deres rettigheder under FN-deklarationen UNDRIP ikke en rettighed, som regeringen i Tanzania anerkender. UNDRIP er et menneskerettighedsinstrument, der sikrer oprindelige folks specifikke kulturelle og fælles rettigheder, deres ret til territorier og til at blive informeret og konsulteret forud for aktiviteter på deres områder, blot for at nævne et par stykker.

Tags: Press releases

STAY CONNECTED

About IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - is a global human rights organisation dedicated to promoting and defending Indigenous Peoples’ rights. Read more.

For media inquiries click here

Indigenous World

IWGIA's global report, the Indigenous World, provides an update of the current situation for Indigenous Peoples worldwide. Read The Indigenous World.

Subscribe to our newsletter

Contact IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3rd floor
DK 1422 Copenhagen
Denmark
Phone: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Report possible misconduct, fraud, or corruption

 instagram social icon facebook_social_icon.png   youtuble_logo_icon.png  linkedin_social_icon.png twitter-x-icon.png 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand